HR DATA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy Państwu informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez HR Data Sp. z o.o., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka HR Data Sp. z o.o., ul. Rembielińska 20/129, 03-352 Warszawa, NIP: 5242703618.
  • Możecie się Państwo z nami skontaktować w sposób elektroniczny: [email protected] lub telefonicznie pod numer telefonu +48 22 379 04 62.
  • Korzystając z kontaktu elektronicznego Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w tym np. przesłania oferty jeśli takie jest Państwa oczekiwanie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od momentu ich przekazania.
  • Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia jak również do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych o ile spowodowane jest to Państwa szczególną sytuacją.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Państwa zapytania.
  • W przypadku kiedy uznacie Państwo iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).